Digitalizovano nepokretno kulturno

blago Srbije


Lokacije nepokretnih kulturnih dobara Srbije
spremne za virtuelnu posetu

Latinska crkva

Gornji Matejevac, Niš • XI vek

Naziv Latinska je sećanje na dubrovačke trgovce, Latine, koji su je koristili u 16. veku.
Kretanje virtualne kamere oko objekta, "orbit" stil.

Latinska crkva

Gornji Matejevac, Niš • XI vek

Naziv Latinska je sećanje na dubrovačke trgovce, Latine, koji su je koristili u 16. veku.
Hodanje oko objekta, pogled iz prvog lica.

Latinska crkva

Gornji Matejevac, Niš • XI vek

Naziv Latinska je sećanje na dubrovačke trgovce, Latine, koji su je koristili u 16. veku.

Prilagođeno VR naočarama, radi na računarima sa Firefox pregledačem.

Ivan kula

Ivan kula, Kuršumlija • XIV vek

Utvrđenje Ivana Kosančića, viteza reda zmaja, junaka Kosovskog boja.
Kretanje virtualne kamere oko objekta, "orbit" stil.

Crkva Svete Bogorodice

Kuršumlija • VI vek

Rano-vizantijska crkva iz VI veka, koju je obnovio Stefan Nemanja u XII veku.
Kretanje virtualne kamere oko objekta, "orbit" stil.

Svetih apostola Petra i Pavla

selo Rsovac, Pirot • XII vek

Napravljena je mala crkva tako što je zapadni zid uglavljen u otvor stene.
Snimci animiranom kamerom, 360 stepeni, "street view" stil.

Image

Mesto za nove lokacije

MT • 18. decembar 2018.

Mesto za nove lokacije.

Image

Mesto za nove lokacije

MT • 18. decembar 2018.

Mesto za nove lokacije.

Image

Mesto za nove lokacije

MT • 18. decembar 2018.

Mesto za nove lokacije.