Nepokretna kulturna dobra Srbije

Srbija 3D

Kulturna dobra

Lepa slika Srbije. Istorijski spomenici i kulturno nasleđe prikazano na način kako ih je obično teško videti, iz svih uglova, uz odgovarajuća objašnjenja.

3D modeli objekata

Digitalizacija je jedan od načina da se kulturna dobra učine vidljivim. Zato je nastao projekat "Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije"

Podrška Ministarstva

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, sektora za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti.

Zaštita kulturnih dobara

Zaštita kulturnih dobara na području Srbije je moguća na više načina, a 3D digitalizacija je jedan od načina da se kulturna dobra učine vidljivim. Stoga je projekat "Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije" važan jer će više značajnih destinacija učiniti dostupnim i vidljivim.

Naš pristup nije uobičajen, jer smo koristili popularnu tehnologiju iz video igara. Istorijski i kulturno vredne objekte smo predstavili kao foto-realističnu scenu u 3D prostoru, a posetiocima portala nudimo da se kroz tu scenu slobodno kreću. Dok posmatraju stare i važne objekte, posetioci mogu da čuju ili pročitaju priču o tome gde je, ko i kada sagradio ove ne tako poznate ali vredne starine.

U vreme kad govorimo o kulturnom turizmu i želimo da ljudi bolje upoznaju našu zemlju, dobro je da ponudimo lepu sliku Srbije. Istorijske spomenike na način kako ih je teško videti, iz svih uglova, uz odgovarajuća objašnjenja. Mapiranje spomenika kulture umnogome će pomoći njihovom očuvanju i revitalizaciji.

Na području jugoistočne Srbije situacija je posebno osetljiva, jer je to prostor sa velikim brojem značajnih spomenika koji nisu dostupni široj javnosti. Digitalizacija definitivno znači korak napred, u svim, pa i u oblasti zaštite i prezentacije kulturnih dobara.

Veb portal Kulturnih dobara Srbije

Postavljanjem na Internetu digitalizovanih nepokretnih kulturnih dobara Srbije, informacija o njima postaje dostupna svima. Na taj način se objekti prikazuju u stanju u kome se danas nalaze. Plasiranjem informacija o njima se poboljšavaju mogućnosti za kulturni turizam a javnost mobiliše da radi na njihovom daljem čuvanju ili restauraciji.

Veb portal projekta će sadržati i sve bitne informacije o digitalizovanim objektima na srpskom i engleskom jeziku.

Image

Specifikacija
Srbija 3D
portala

Uređaji

Platforma je zamišljena da radi na što većem broju različitih tipova desktop i mobilnih uređaja, kao i na svim operativnim sistemima. Kao Internet i veb platforma, ne zahteva od korisnika instalaciju nikakvih dodatnih softvera.

Ulaz/Izlaz

Takođe, trebalo bi da podrži sve vrste i veličine ekrana, kao i različite tipove ulazno-izlaznih uređaja. Od tastature i miša, do ekrana na dodir, reagovanja na promenu orijentacije mobilnih uređaja, pa sve do naočara za virtualnu realnost.

Način rada

Za ovaj zadatak je najbolje koristiti što jednostavniji i univerzalniji alat i jezik. Zbog toga je sajt realizovan u java skriptu kombinovanom sa HTML5 i CSS3 jezikom. Korišćena je i java skript biblioteka sa 3D game-engine funkcijama.