Општина Куршумлија

Црква Свете Богородице

Заштићен споменик културе од изузетног значаја, на листи Републичког завода за заштиту споменика културе под бројем СК 208.


Кретање виртуалне камере око објекта, "орбит" стил.

Црква Свете Богородице Куршумлија

Где и када је саграђена

Црква Свете Богородице у Куршумлији подигнута је на високој речној тераси, наспрам ушћа реке Косанице у Топлицу. У основи, то је рано-византијска црква 6. века коју је обновио Стефан Немања у времену од 1158. до 1162. године.

Presveta Bogorodica

Опис

Приликом Немањине обнове, задржан је триконхални план. Дограђена је припрата, а олтарски простор је одељен зиданом преградом са три лучно засведена отвора. Била је то једна од две најстарије цркве које је подигао Стефан Немања у Топлици. Друга је црква светог Николе, на платоу изнад ушћа Бањске реке у Топлицу. Две цркве покривене оловним плочама које су се белеле на сунцу, дале су вароши име - Беле Цркве. Тако се варош звала све док је Турци нису прозвали Куршумлија, именом које се задржало до данашњих дана. Наос је вероватно био покривен куполом. Припрата је једнаке ширине као и наос са двема правоугаоним просторијама са северне и јужне стране. У 14. веку је саграђена нова припрата приближно квадратне основе са троделним улазом. Улаз у цркву оивичен је са два стуба који за основу имају обрнуто постављене капителе из Јустинијановог времена, и потичу од старијег објекта. Најстарији храм је био зидан опекама са ширим малтерним спојницама. Приликом обнове у 12. веку, коришћена је опека и притесан камен. Док су за зидање у 14. веку коришћени лепо обликовани комади пешчара ређани у правилним редовима. Трагови живописа нађени на иконостасу током истраживања, припадају 14. веку.

Историја

Уз цркву је основан женски манастир о коме се старала Немањина жена Ана. Стефан Првовенчани, пишући житије светог Симеона, ранијег световног владара Стефана Немање, о Немањи наводи следеће: „Дошав, ни мало не задоцнев, поче са журбом подизати у отачаству своме храм пресвете Богородице, на ушћу реке по имену Косаонице. И украсив га свима правима црквеним, установи у њему чрначки збор са часним и богољубивим подружјем својим, по имену Аном. И предаде јој храм Пресвете, да се стара о њему по сваком делу и о чрницама које установи у том манастиру светом. А она слушаше … чувајући храм пресвете Богородице, предани јој овим нашим светим господином“.

Bogorodica

Темељи једне од зграда манастирског комплекса, која је према сачуваним остацима имала спратну конструкцију, очувани су јужно од цркве. У време турских освајања, и црква и читав манастирски комплекс су разрушени и остала је руина каква и данас постоји.

Bogorodica


Народно предање

Народно предање каже да је манастир Пресвете Богородице подигнут као женски манастир, да се о њему старала а затим ту и замонашила жена Стефана Немање, Ана, а касније монахиња Анастасија. Предање каже да је ту боравила Мара, ћерка Ђурђа Бранковића, удата за турског султана Мурата II. Она је од пасторка Мехмеда II, после мужевљеве смрти, добила Топлицу на управљање. Њој се приписује тврђава Марина кула, на другој обали Топлице.

Истраживање

Од 15. века, манастир се ретко помиње у изворима. У турским дефтерима, а према истраживању Олге Зиројевић, познато је да је био активан између 1455. и 1530. године, кад је редовно плаћан порез Турцима. Половином 17. века, тачније 1661. године турски путописац Евлија Челебија помиње на путу ка Куршумлији једну опустелу цркву.

Почетком 18. века, опет по предању, неки је Турчин порушио цркву и од тог материјала сазидао воденицу коју је убрзо однела Топлица.

Незнатне остатке цркве је забележио и аустријски сликар Феликс Каниц, путујући по Србији почетком 20. века.


Bogorodica 360


Данас

Данас је црква свете Богородице у народу позната као црква свете Петке, Петковача. Народ се ту окупљао на Велики Петак, пред Васкрс, кад се одржавао велики сабор. Вероватно је у време Турака народ који није запамтио читаву грађевину, рушевине приписао светој Петки, заштитници куће и огњишта, којој су се молили за помоћ и спас.

Археолог Јулка Кузмановић Цветковић,
музејски саветник