Internet stranica

Srbija 3D

je rezultat projekta „Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije“ koji je realizovao Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Cilj

Cilj projekta “Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije” je da se arhitektonsko kulturno blago jugoistočne Srbije učini dostupnim što široj, kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti. Za tu namenu planira se izrada foto-realističnih 3D modela objekata, veb stranica projekta i razvijanje veb aplikacija preko kojih će korisnici biti u mogućnosti da se „kreću“ kroz digitalizovane objekte i da ih gledaju pod različitim uglovima.

Lokacije

Digitalizacija će pre svega obuhvatiti one objekte koji su ili na jako nepristupačnom terenu i do kojih nema dobre putne infrastrukture, ili su već pretrpeli neki stepen oštećenja. Cilj je da se što realnijim prikazom sadašnjeg stanja objekata javnost mobiliše da radi na njihovom daljem čuvanju ili restauraciji. Za inicijalnu fazu realizacije projekta izabran je određeni broj reprezentativnih objekata sa teritorije jugoistočne Srbije, i to: Latinska crkva u selu Matejevac nedaleko od Niša, Ivanova kula u opštini Kuršumlija, manastir presvete Bogorodice kod Kuršumlije, crkva svetog Apostola Petra i Pavla kod sela Rsovci kod Pirota.

Južna Srbija

Izvor informacija

Veb sajt projekta „Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije“ će, osim prikaza izgleda objekata, sadržati i dodatne informacije na srpskom i engleskom jeziku. Ideja je da se za svaki od objekata zna kada i gde je izgrađen, sa kojom namenom, šta ga čini kulturnim dobrom, kao i neke zanimljivosti o njegovom okruženju.

Ivan Kula


Bogorodica

Kako je napravljena

Izabrani objekti će se snimati iz vazduha (bespilotnom letelicom), a njihov enterijer (tamo gde je to moguće) biće snimljeni kamerom sa uglom snimanja od 360 stepeni. Na osnovu velikog broja snimaka dobijenih iz svih uglova, vršiće se verna 3D rekonstrukcija objekta. Rezultat je foto-realističan 3D model objekta. Ovako dobijeni 3D model se koristi za pravljenje grafičke aplikacije, što će omogućiti lakše manipulisanje digitalnim objektima i jednostavnije prikazivanje na Internetu. Opciono, aplikacija može biti prilagođena i za korišćenje uz odgovarajuću opremu za virtualnu realnost.

Dron

Ideja je da se video snimak iz vazduha iskoristi za kreiranje 3D modela objekta, a zatim primenom postupaka kao što su retopologija, mapiranje, teksturisanje i osvetljavanje prebaci u grafičko okruženje koje omogućava izradu veb portala i aplikacija. Ovako formiran 3D prikaz snimljenog objekta je ne samo veoma veran originalu, već se može obići i pogledati sa svih strana, što u realnom svetu vrlo često nije moguće.

Budući planovi

Vizija je da se u budućnosti na sličan način predstavi celokupna nepokretna kulturna dobra Srbije. Kada bi postojeći registar kulturnih dobara, osim samog spiska sadržao i linkove do 3D vizuelnog prikaza tih objekata, što bi bilo od velikog značaja.

Specifikacija
Srbija 3D
portala

Uređaji

Platforma je zamišljena da radi na što većem broju različitih tipova desktop i mobilnih uređaja, kao i na svim operativnim sistemima. Kao Internet i veb platforma, ne zahteva od korisnika instalaciju nikakvih dodatnih softvera.

Ulaz/Izlaz

Takođe, trebalo bi da podrži sve vrste i veličine ekrana, kao i različite tipove ulazno-izlaznih uređaja. Od tastature i miša, do ekrana na dodir, reagovanja na promenu orijentacije mobilnih uređaja, pa sve do naočara za virtualnu realnost.

Način rada

Za ovaj zadatak je najbolje koristiti što jednostavniji i univerzalniji alat i jezik. Zbog toga je sajt realizovan u java skriptu kombinovanom sa HTML5 i CSS3 jezikom. Korišćena je i java skript biblioteka sa 3D game-engine funkcijama.